Kesin Geri Getirme Duası

Sevilen bir kişi eğer sizinle yollarını ayırmışsa bunun için yani geri dönmesi için yapılan dualara ve tılsımlara geri döndürme çalışması denir.
Her dilek ve istekte olduğu gibi geri döndürme duasında yaparken kesinlikle abdestli okunması gerekir. Temiz ve Halis bir niyetle korkularınızdan emin olarak yapılan Her Dua çalışması Allah’ın izniyle etkilidir. Bu da sadece ilişkiler için de değil birçok amaçla da okunabilir. Evini terk etmiş çocuklar, aile bireyleri arasındaki küslükler sorunlar ve benzeri her türlü geri getirmeye dair okunan duadır.

Özellikle eşinin hayatında başka bir kadın varsa giden kocanın veya kadının geri dönmesinde de çok etkilidir. Bu dua çalışmalarından sonra eşini bırakıp giden taraf pişman olmuş bir şekilde evine geri döner. Sevgi ve saygı bağları artar aşk-ı muhabbet içinde olurlar.

Gidenin en kısa sürede geri dönmesi, amacın isteğin yerine gelmesi, vasıl yak ya da geri kavuşma duası olarak bilinen ve en çok tercih edilen dua şudur;

(Günlük 41 defa amacınız oluşuncaya, giden eşin veya sevgilinin geri dönünceye kadar okunması gerekmektedir)

  • Allâhümme innî es-elüke bi-fâ-il ferdâniyyeti, ver-râir-rubûbiyyeti, vedâli devâmiddeymûmiyyeti, ve hâi hayaâtis sermediyyeti, veyai yenâbîul hıkmeti, ve kâfil kudreti, ve yâil yüsrati, ve vâvil vücûdi, ve mîmil mülki, ve hâil hıkmeti, ve kâfil kibriyâi, ve mîmil melekûti, ve aynil ınâyeti, ve dâlid dirâyeti, ve lâmil lutfi, ve kâfil kahri, ve dâlid delâleti, ve vâvid velâyeti, sînis sekîneti. Aksemtü aleyküm eyyetühel ervâhur rûhâniyyetül huddâmi, li-hâzihil esmâil ızâm. İllâ mâ ecebtüm da’veti, ve berertüm kasemî, ve tevekkeltüm bi-kaâi hâcetî, fî külli mâ yerdallâhü teâlâ fîhi salâhu emrî, bi-hakki nûri vechillâhil azîmil a’zam. Ve azametihî ve kibriyâihî aleyküm iz lâ yesıfül vâsifûn* Vef-alû mâ emertüküm bihî, in kâne emrî leküm, ve lasemî aleyküm, fimâ yerdallâhü fakdû hâcetî. Ve in kâne fîmâ Ya’dibullâhu feruddûhâ bi-hakki ismullâhil azîmil a’zami aleyküm ve kudretihî ledeyküm. Ve kâlû semi’nâ ve eta’nâ ğufrâneke Rabbenâ ve ileykel masîr.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir